Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 1. A szerződési feltételek alapfogalmai
 2. Webáruház szerződési feltételek célja:
 3. A Webáruház-szolgáltatás:
 4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:
 5. A vásárló jogai és kötelezettségei:
 6. Adatvédelem, adatbiztonság:
 7. Záró rendelkezések

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

 

Elektrocentrum Kft. (Továbbiakban: Elektrocentrum Kft.)

Székhelye: 1037. Budapest, Bécsi út 250.

Telephely:  1037. Budapest, Bécsi út 250.

Képviselője: Pere Lajos

Email ügyfélszolgálat: webaruhaz@elektrocentrum.hu

Adóigazgatási azonosítószám: 12137864-2-41

Cégjegyzékszám01-09-468539

EU adószáma: HU12137864

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-133171/2017

 

1.2 A vásárló, vagy megrendelő:

 

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az Elektrocentrum Kft. internetes  felületén regisztráltatja magát, vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3 Szállítók adatai

 

1.3.1 A DPD Hungária Kft. áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja a „szállítási információk” link alatt megtekinthető árakon.

 

1.3.2 A CS80 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja a „szállítási információk” link alatt megtekinthető árakon.

 

2. Webáruház szerződési feltételeinek célja
 

A Elektrocentrum Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

A Webáruház szerződési feltételei az Elektrocentrum Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt cégünk nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető.

 

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

 

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát, illetve regisztráció nélkül a Webáruházban megrendelést kezdeményez azzal, hogy megadja a szerződés 3.3 pontjában foglalt rendeléshez szükséges adatokat.

 

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya

 

Az Elektrocentrum Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig.

 

3. A Webáruház-szolgáltatás

A Elektrocentrum Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

 

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. Az Elektrocentrum Kft. Magyarország területén kívülről címzett megrendeléseket is fogad. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás minden esetben egyedi elbírálás és megítélés alapján történik. Az Elektrocentrum Kft. fenttartja a jogot, hogy a Magyarországon kívüli szállításokat elutasítsa. A Magyarországon kívüli szállítás elutasításáról az Elektrocentrum Kft. a megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenetben magyar nyelven tájékoztatja a megrendelőt.

 

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

FELHASZNÁLÓI ADATOK

 • E-mail cím (felhasználói belépéshez)
 • Jelszó
   

SZEMÉLYES ADATOK

 • Vezetéknév
 • Keresztnév

3.3 Rendeléshez szükséges adatok

 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Szállítási cím
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca neve
 • Házszám
 • Számlázási cím
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca neve
 • Házszám

Nem természetes személy esetén a rendeléshez szükséges további adatok:

 • Cég, Alapítvány, vagy egyéb nem természetes személy neve
 • Adószám
 • Cégjegyzékszám
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca neve
 • Házszám

3.4 Az Elektrocentrum Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:
 

A vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére az Elektrocentrum Kft-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja.

 

3.5 A Webáruház termékeinek paraméterei- specifikációi:

Az Elektrocentrum Kft.a Webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, stb. helyessége érdekében a  legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. A képeken szereplő termékek színe és a használt színkódok csak tájékoztató jellegűek, a valóságban ettől eltérhetnek.

 

Termékek specifikációja

A termékek kiválasztásához beépítésre került egy specifikáció szűrési lehetőség.

A specifikációkat a legkörültekintőbb módon igyekszünk megjeleníteni, de előfordulhatnak hibák. Az esetlegesen feltűntetett hibákért felelősséget nem tudunk vállalni. Amennyiben nincs meggyőződve a rendelt termékkel kapcsolatos pontos paraméterekkel, kérjük vásárlás előtt vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. 

 

3.6 A Webáruházban szereplő árak:

Az Elektrocentrum Kft. a Webáruházban kínált termékek mellett/alatt feltüntetett ár a termék bruttó, áfával növelt ára, mely nem tartalmazza a szállítási feltételekben meghatározott szállítási költségeket. A Webáruházban közölt árak a Webáruházban közölt raktárkészlet elejéig érvényesek. A raktárkészlettel nem rendelkező tételek árait az Elektrocentrum kft. tájékoztató jelleggel teszi közzé. A raktárkészlettel nem rendelkező tételek árait az Elektrocentrum kft. beszállítói által közölt információk alapján teszi közzé, így fenntartja a jogot a rajta kívül álló okok miatt felmerülő tévedésre. Az Elektrocentrum kft. elkötelezett abban, hogy minden esetben betartsa az üzleti etika szabályait, különös tekintettel a távol lévő felek között elvárt korrekt, mindkét fél számára egyértelmű, átlátható üzleti magatartásra. Az Elektrocentrum Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a raktárkészlettel nem rendelkező tételek árainak esetleges eltéréséről a megrendelés rögzítése előtt a vásárlót írásban tájékoztatja a termék áráról.

 

3.7 A Webáruházban szereplő raktárkészlet:

Az Elektrocentrum Kft. a Webáruházban kínált termékek mellett/alatt jelöli meg a pillanatnyi raktárkészletet. A Webáruház a pillanatnyi raktárkészlet az Elektrocentrum Kft. ügyviteli rendszeréből szerzett információk alapján jeleníti meg. Az Ügyviteli rendszer jellegéből fakadóan az egyidejű eladásokból - azaz, egy időben ugyan azt a terméket egyszerre több vásárló szeretné megvásárolni - keletkező kellemetlenségekért az Elektrocentrum kft. felelősséget nem vállal. Az Elektrocentrum Kft. a Webáruházban olyan termékeket jelenít meg, ami rendelkezésére álló általános információk alapján beszerezhetőek, azonban a raktárkészlettel nem rendelkező termék, vagy a raktárkészlet feletti mennyiség beszerzésére kötelezettséget és felelősséget nem vállal. Az Elektrocentrum kft. abban az esetben, ha a Megrendelő által megrendelt, raktárkészlettel nem rendelkező termék, vagy a raktárkészlet feletti mennyiség szállítását nem tudja teljesíteni, a Megrendelés beérkezése után a Megrendelőt írásban köteles tájékoztatni.
 


4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása


4.1 Általános jellemzők

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a szolgáltató Internetes felületén történő megrendelés elküldésével, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a 3.3 pontban meghatározott Megrendeléshez szükséges adatok megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést elküldte, és azt a szolgáltató végső formájában jóváhagyja, és ezt a Megrendelőnek e-mailen „Megrendelés rögzítése megtörtént” néven visszaigazolta. Az Elektrocentrum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Megrendeléshez szükséges adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

4.2 Regisztráció

A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után az Elektrocentrum kft-vel kötött egyedi megállapodása szerint rendelkezik a rendelés leadásának képességével, a megállapodás szerinti kedvezményes árral, fizetési móddal, és egyéb szállítási feltételekkel. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, ezután a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket megvásárolhatja. Az Elektrocentrum kft. lehetőséget ad a regisztráció nélküli vásárlásra, ebben az esetben a 3.3 pontban meghatározott Megrendeléshez szükséges adatokat a szolgáltató saját szerverén, saját adatbázisában rögzíti és menti.

 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

 

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Elektrocentrum Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen (az ügyfélszolgálat elérhetőségein) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a Elektrocentrum Kft. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

Készpénzes fizetéssel, futárszolgálattal kézbesítés esetén, a futárszolgálatnak át nem adott rendelésekre elfogadhatja. Amennyiben a futárszolgálat átvette a Elektocentrum Kft-től a kiszállításra kerülő termékeket, akkor ezzel a jogával a kézbesítéskor élhet.


4.4 Fizetési feltételek

A vásárló a vásárolt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékének teljesítését az alábbi módokon oldhatja meg:

 • A futárnak az áru átvételekor készpénzben
 • A Elektrocentrum Kft. bankszámlájára való közvetlen átutalással szállítás előtt.
 • Személyes átvétel esetén az Elektrocentrum kft-nek készpénzben, vagy bankkártyával

A Elektrocentrum Kft. minden esetben a fizetési módnak megfelelő számlát állít ki. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

 

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását.  Amennyiben a termékek átadása a második alkalommal sem valósul meg, a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és az áru visszaérkezését követően törli.

 

4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

 

4.7 Áruátvétel

Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton kapja meg az árut, úgy kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.  A termékek csomagolását, számláját/nyugtáját minden esetben őrizze meg, mert csak így tudja érvényesíteni a garanciát. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!


5. A vásárló jogai és kötelezettségei

5.1 Az elállás joga

A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról videó felvételt készít. Az Eladó köteles az áru ellenértékének, az igazolhatóan felmerült költségek levonása utáni összegét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

 

5.2 Az Elektrocentrum Kft. esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról vélelmezzük, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Elektrocentrum Kft. követelheti a megrendelőtől. Felek a csomag károsodásának bizonyításaként kölcsönösen elfogadják az Eladó által, az áru felbontásakor készített video felvételt.

 

5.3 Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat


A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Elektrocentrum Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe. Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Elektrocentrum Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

 

6.2 Személyes adatok módosítása

 

Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése:

 

 • Egyedi azonosító
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Jelszó
 • Név módosítása
 • Egyedi azonosító

A regisztráció törlését a vásárló a webaruhaz@elektrocentrum elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti.

 

7. Záró rendelkezések

7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt az Elektrocentrum Kft. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink, akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.

 

7.2. A jogviszony megszűnése

A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. A vásárló bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció, és egyik fél részéről sem áll fenn követelés. Ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük a regisztrációjának törlésével.

A Elektrocentrum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

 

7.4. Az Elektrocentrum Kft. felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal.

 

GARANCIA, REKLAMÁCIÓ

Termékeink minőségére a jogszabályok szerinti garanciát vállalunk.

Ha a termék bizonyítottan hibás, arra az Elektrocentrum Kft. természetesen, visszafizetést, vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését.

Megrendelő jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni az Eladóhoz. A reklamációt az Eladó köteles megvizsgálni, az eredményéről és a további teendőkről írásban értesíteni a Megrendelőt. A garanciális ügymenetről, a webáruház garanciális ügymenet menüjében tájékozódhat.


Elektrocentrum Kft.
Budapest, 2017.11.22.